Izjava o privatnosti

Sajt preduzeća Brandspark doo brandspark.rs tj brandspark.gr (u daljem tekstu: naš sajt) poštuje vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Želeli bismo da vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja našeg sajta, osim u slučajevima predviđenim Zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa Zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas uključujići i narušavanje vaše privatnosti.

Lice ima pravo da pristanak za obradu podataka o ličnosti opozove u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo lične podatke kao što su ime, JMBG, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo kada nam se dobrovoljno dostave ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije, isključivo u svrhu udovoljenja zahtevima korisnika, a kako bismo mogli pružiti uslugu koju je korisnik zatražio.

Takođe prikupljamo podatke o korišćenju našeg sajta (cookies - kolačiće) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo vaše posete našem sajtu lakšim i efikasnijim, tako što vam pružamo korisnički prilagođen pristup.

Kolačić je fajl sa podacima koji se prenosi sa našeg sajta na hard disk vašeg kompjutera. Naš sajt šalje kolačić kad ga posećujete, pretražujete ili se registrujete za određene usluge. Kolačić ne može da čita lične podatke sa vašeg hard diska niti da čita fajlove kolačića koje su stvorili drugi sajtovi. Podatke koje kolačić može da sadrži su samo oni koje ste sami dostavili. Prihvatanje kolačića koji se koriste na našem sajtu nam omogućava da dobijemo informacije o vašim pretraživačkim navikama, koje možemo koristiti kako bi personizovali naše delovanje i ustanovili modele kretanja korisnika. Ovo činimo u cilju utvrđivanja korisnosti informacija sa našeg sajta i radi ustanovljenja efikasnosti našeg navigacionog sistema u pomaganju korisnicima da dođu do tih informacija.

Kolačići se po pravilu klasifikuju kao kolačići "sesije" ili "trajni" kolačići. Kolačići sesije se ne zadržavaju na vašem računaru nakon što ste zatvorili pretraživač. Trajni kolačići se zadržavaju na vašem računaru dok ih ne izbrišete ili dok im ne istekne rok trajanja.

U cilju poboljšavanja i prilagođavanja našeg sajta vašim potrebama, sakupljamo podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili.

Naš sajt obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljate putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura. Kad je to potrebno, naš sajt koristi SSL – enkripciju kako bi povećao sigurnost prenosa osetljivih podataka. Unutar našeg sajta podaci se čuvaju na kontrolisanim serverima sa ograničenim pristupom.

Ostalo

Svako korišćenje našeg sajta podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu office@brandspark.gr.

Sadržaj izjave o privatnosti našeg sajta možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena izjave o privatnosti našeg sajta biće objavljena na ovoj stranici.

Registration for Beginner plan

Registration for Expert plan